Pracownicy

szkolenie komunikacja

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy PRACOWNIKÓW do udziału w szkoleniu "KOMUNIKACJA I FORMY WSPARCIA EDUKACYJNEGO STUDENTÓW Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI".
Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „UPH w Siedlcach – Uniwersytet MAXI" dofinansowanego z Funduszy Europejskich.
W ramach szkolenia będą realizowane następujące treści:
- z zakresu wiedzy: specyfika studiowania osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi, wpływ najczęściej występujących u studentów zaburzeń psychicznych na proces studiowania i funkcjonowania studenta na uczelni, strategie kontaktu i wsparcia edukacyjnego studenta z zaburzeniami psychicznymi, postępowanie w sytuacjach nagłych i kryzysowych oraz czego należy unikać w kontakcie ze studentami z poszczególnymi problemami natury psychicznej;
- z zakresu umiejętności: sytuacje mogące świadczyć o występowaniu kryzysu zdrowia psychicznego u studenta, nabycie umiejętności nawiązania właściwego kontaktu ze studentem z zaburzeniem psychicznym i w trudnej sytuacji emocjonalnej, nabycie umiejętności komunikacyjnych w celu nawiązania właściwej relacji ze studentem, strategie wsparcia edukacyjnego wobec studentów z różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi;
- z zakresu kompetencji społecznych: priorytety w zakresie komunikacji i wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi, problemy związane z kontaktem i udzielaniem wsparcia studentom.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:
Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych

TERMINARZ SZKOLEŃ:

6 grudnia 2021r. (poniedziałek) godz. 9:00 - 15:00

13 grudnia 2021r. (poniedziałek) godz. 9:00 - 15:00

FORMA SZKOLENIA: stacjonarnie, 2 dni po 8 godzin dydaktycznych

MIEJSCE SZKOLENIA: Biblioteka Główna, sala 211

W celu przystąpienia do kursu można wypełnić formularz znajdujący się pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm24cp5NasEQrq4IYOTRR9nw6BJVKCzOeTSrxm3Sp2icTy5A/viewform?usp=sf_link

Zapisy trwają do 30 listopada 2021 r.

Po zakończeniu kursu zostanie wystawione zaświadczenie o jego odbyciu.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Halina Grzeszczuk

specjalista konsultant ds. studentów niepełnosprawnych

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
https://cwn.uph.edu.pl/