Pracownicy

logo castr
W dniach 25-29.09.2019 odbyła się w Instytucie Matematyki i Fizyki międzynarodowa konferencja naukowa The 10-th International Workshop on Computer Algebra Systems in Teaching and Research (CASTR’2019).

Pierwsza konferencja tego cyklu miała miejsce jeszcze w 1999, zaś teraz w 2019 została zorganizowana już 10-ta edycja tej konferencji.

Przed konferencją zostały przygotowane i wydane recenzowane artykuły naukowe w postaci monografii wydanej przez Wydawnictwo UPH. Zakres tematyczny konferencji był bardzo szeroki, obejmował środowiska obliczeń numerycznych. Programy komputerowe, takie jak: Mathematica, MATLAB, Maple oraz inne, w dobie wysoko rozwiniętej informatyzacji umożliwiają wykonywanie szybkich obliczeń numerycznych oraz wizualizację – animację badanych zjawisk. Istnieje możliwość zastosowania obliczeń numerycznych w różnych dziedzinach nauki, technologii i w edukacji.

Celem konferencji było przedstawienie najnowszych osiągnięć w dziedzinach nauk ścisłych oraz wymiana doświadczeń będąca okazją do nawiązania współpracy.

Szczegółowy zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • • Komputerowe metody algebry do rozwiązywania ODE i PDE
  • Modelowanie propagacji galaktycznego promieniowania kosmicznego
  • Metody komputerowe w mechanice klasycznej i niebieskiej
  • Modelowanie matematyczne w fizyce, finansach i ekonomii
  • Problemy optymalizacji nieliniowej
  • Obliczenia symboliczno-numeryczne
  • Komputerowe systemy algebry w edukacji

W konferencji CASTR’ 2019 gościliśmy wybitnych naukowców z wielu krajów między innymi z Japonii, Francji, Niemiec, Serbii, Rosji, Kazachstanu, Mołdawii, Białorusi, Ukrainy, Słowacji oraz Polski.

Strona konferencji: castr.uph.edu.pl

 

Fotogaleria

Foto: Piotr Uziak