Pracownicy


Tegoroczna oferta edukacyjna to już 6 edycja szkoleń skierowanych do kadry akademickiej i studentów. Z zajęć skorzystało już ponad 2 tys. osób. Szkolenia przybliżają skomplikowaną strukturę baz i banków danych oraz umożliwiają uczestnikom na samodzielne generowanie i tworzenie zestawień statystycznych wykorzystywanych w pracy naukowej i zawodowej. Uczestnicy kształcą umiejętność wnikliwej weryfikacji oraz kompleksowej analizy danych. Takie kompetencje są obecnie cenione przez pracodawców w różnych branżach. Szczegóły oferty znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/studenci

Na szkolenie mogą się zgłaszać grupy studentów wraz z prowadzącym lub w ramach własnej działalności (koła naukowe i samorządy).


Więcej informacji:

Tomasz Kalbarczyk

Specjalista

Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych

+48 22 464 21 91

Szkolenia dla studentów i kadry akademickiej plakat