Pracownicy

warsztaty bezpieczenstwo 01
Po raz szósty w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyły się Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności. Wydarzenie to miało miejsce w dniach 20-21. kwietnia 2017 roku.  Honorowym Patronatem Warsztaty objęli: JM Rektor UPH w Siedlcach Pani Profesor Tamara Zacharuk oraz Prezydent Miasta Siedlce Pan Wojciech Kudelski. Przedsięwzięcie zorganizowane było przez: Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. Prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wojskową Akademię Techniczną, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach, Akademię Pomorską w Słupsku, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie oraz Polskie Towarzystwo Nauk o Obronności i Stowarzyszenie „Salutaris”.


             Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących dobrych praktyk i barier rozwojowych związanych z możliwościami diagnozowania i doskonalenia bezpieczeństwa w powiatach, gminach, miastach i wsiach w zakresie różnych przedmiotowych wymiarów bezpieczeństwa. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie lokalności oraz rolę i możliwości funkcjonowania małych społeczności, instytucji, organizacji i firm, ale także tzw. zwykłych obywateli, w systemie bezpieczeństwa.

            VI Warsztaty były dobrym forum wymiany poglądów naukowców i doświadczeń praktyków w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Zgromadziły przedstawicieli wielu ośrodków naukowych naszego kraju. W obradach uczestniczyli min.: Rektor WAT - prof. dr hab. Tadeusz Szczurek, prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Rektor WSBPiI „Apeiron” - prof. dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. zw. dr hab. Wiesław Babik  - reprezentant Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prof. zw. dr hab. Janusz Ziarko z Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego oraz prof. dr hab. Jan Maciejewski z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Krzysztof Drabik z ASzWoj w Warszawie, a także przedstawiciele Akademii Pomorskiej w Słupsku - prof. dr hab. Janusz Gierszewski wraz z prof. dr hab. Mieczysławem Kozińskim. Licznie było reprezentowane również grono pracowników Naszej Uczelni. Obecni byli między innymi: Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Mirosław Minkina, były Dziekan Wydziału Humanistycznego UPH – prof. dr hab. Jerzy Kunikowski, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa - prof. dr hab. Mariusz Kubiak wraz z Zastępcą dr Maliną Kaszubą. Bardzo znaczące było też uczestnictwo przedstawicieli Policji z różnych regionów kraju. Głos zabrała także mł. insp. dr Iwona Klonowska reprezentująca Komendę Główną Policji w Warszawie. 

               Cechą charakterystyczną dwóch dni obrad były liczne i ożywione dyskusje dotyczące wielu merytorycznych aspektów Warsztatów, wynikające z postawionych celów. Analizowane teoretyczne, metodologiczne i praktyczne zagadnienia dotyczące ważnej dziedziny nauk społecznych, jaką są nauki o bezpieczeństwie, budziły bardzo ciekawe polemiki. Nie wszystkie z nich zostały jednoznacznie zakończone. Uczestnicy Warsztatów wyrazili zatem zgodną opinię o konieczności kontynuowania spotkań Warsztatowych w Siedlcach, dotyczących nauk o bezpieczeństwie.                

dr Maryla Fałdowska
dr hab. Agnieszka Filipek
dr Joanna Ważniewska

Fotogaleria