Pracownicy

logo festiwalnauki
27 września 2019 roku pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji dr Bartłomiej Suchodolski wraz ze studentami – Karoliną KrasuskąKlaudią Zając oraz Radosławem Gielewiczem wzięli udział w Warszawskim Festiwalu Nauki, największej tego typu imprezie popularyzującej naukę w Warszawie i na Mazowszu. Festiwal Nauki w Warszawie powołany został z inicjatywy środowisk naukowych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Pierwsza edycja Festiwalu zorganizowana została w 1997 roku. 

Festiwalowe spotkanie odbyło się w Budynku Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Otworzyła je Dyrektor Sekretariatu Organizacyjnego Festiwalu dr Zuzanna Toeplitz. Podczas spotkania dr Bartłomiej Suchodolski poprowadził warsztat pod tytułem: „Ekonomia behawioralna, czyli dlaczego na świecie nie ma jednorożców”.

Warsztat poruszał zagadnienia ekonomii behawioralnej, która stanowi stosunkowo nowy nurt ekonomii. Klasyczna ekonomia opiera się na koncepcji racjonalnych wyborów, które dokonywane są przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Zakłada m.in., że ludzie potrafią wykonywać skomplikowane obliczenia, w swoim postępowaniu nie kierują się emocjami, absolutnie nigdy nie tracą samokontroli i są zapatrzonymi jedynie w siebie egoistami. Noblista Richard H. Thaler nazywany „ojcem założycielem” ekonomii behawioralnej uważa, że założenia te są równie realne jak jednorożce. Tak samo trudno bowiem spotkać jednorożca, jak i człowieka, który zawsze jest w 100% racjonalny przy podejmowaniu decyzji. Ekonomia behawioralna bierze więc pod uwagę to, że decyzje ekonomiczne z reguły nie są podejmowane w sposób w pełni racjonalny. Wykorzystując osiągnięcia psychologii i innych nauk społecznych ekonomia behawioralna stara się tworzyć bardziej realistyczne podstawy do objaśniania zachodzących zjawisk ekonomicznych.

Uczestnicy warsztatu sprawdzili, czy na pewno gdzieś nie ukrywa się jakiś tytułowy jednorożec, czyli homo oeconomicus – egoistyczny konsument, podejmujący racjonalne i przemyślane decyzje, bez emocjonalnych czynników i bez utraty samokontroli. Starali się sprowadzić ekonomię na ziemię oraz przekształcić swoje myślenie zarówno o samych sobie, jak i o otaczającym ich świecie. Słuchacze z ogromnym zainteresowaniem brali udział w warsztacie i wdawali się w wir dyskusji.

Fotogaleria