Pracownicy

wystawa szczepanski 01

W dniu 19 marca 2018 roku w „A galerii” Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach odbył się wernisaż poświęcony twórczości plastycznej profesora Władysława Szczepańskiego. Przybyli na wernisaż goście mieli okazję poznać prof. Szczepańskiego a także obejrzeć wybrane prace rysunkowe wykonane w technice rysunku węglem. Prezentowane na wystawie dzieła, pochodzące z kilku cykli zawierają w sobie czytelne akcenty architektury miejskiej. We wszystkich pracach dostrzec możemy stare kamienice, ujęte w indywidualne kadry, geometryczne bryły budynków. Jest to świat nostalgiczny, zamierający, umykający powoli z naszego krajobrazu i naszej świadomości. Szare ściany i oczodoły okien budzą w nas wspomnienia, stanowią dialog z tym co przeszłe. Spotęgowana walorowymi odcieniami czerni i szarości z wplecioną miejscami subtelnie czerwienią architektura działa sugestywnie na naszą wyobraźnię. W tym niemalże achromatycznych pracach dopatrujemy się wartości cennych dla profesora Władysława Szczepańskiego: uchwycenia stanu przemijania, obecności światła oraz motywu „koloru w czerni i bieli”.

Zapraszamy serdecznie do „Galerii A”. Niniejsza wystawa czynna będzie do dnia 3 kwietnia 2018 roku.


Władysław Szczepański
 (ur. 18 lipca 1951 we Lwowie)

Polski artysta grafik, profesor sztuk plastycznych.

W 1977 ukończył studia z zakresu grafiki w Wyższej Szkole Poligraficznej we Lwowie. Jego nauczycielem był prof. Mieczysław Gębarowicz. Wykształcenie uzupełnił o podyplomowe studia doskonalenia pedagogicznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach (1990). Kwalifikacje pierwszego stopnia uzyskał w 1991, natomiast przewód kwalifikacyjny drugiego stopnia przeprowadził w 1995 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tytuł profesora sztuk plastycznych otrzymał 19 kwietnia 2002.

W latach 1977–1988 kierował Pracownią Sztuk Plastycznych Domu Kultury we Lwowie. Po przyjeździe do Polski, podjął w 1989 pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, przekształconej następnie w Akademię Świętokrzyską i Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Początkowo zatrudniony był na stanowisku starszego asystenta, a później adiunkta (1991) i od 1996 profesora w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. Zawodowo związany również z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej.

Uprawia rysunek, malarstwo i grafikę. Po zakończeniu studiów podjął eksperymenty w dziedzinie abstrakcjonizmu. Uczestniczył w wystawach zbiorowych w Polsce, Rosji, Czechach, Rumunii, Belgii i na Węgrzech. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Florean Museum w Baia Mare i Musée du Petit Format w Viroinval. W 1992 ukazała się, nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, teka jego rysunków: Lwów w zbiorze rysunków Władysława Szczepańskiego. Oczyma szarego człowieka (1983–1986). W 2002 Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Świętokrzyski wydało album jego prac pt. O zmierzchu. Kielce.?

Fotogaleria