Pracownicy

tytulowe
W dniach 6-22 lutego 2020 prof. dr hab. Marek Żabka z Instytutu Nauk Biologicznych odbył staż naukowy w Australian Museum w Sydney i w Queensland Museum w Brisbane.

W trakcie pobytu wygłosił wykład pt. The Australian Jumping Spiders (Salticidae): Origin, Relationships, Diversity and Threats, przygotowany wspólnie z dr Barbarą Patoletą, w którym podsumował dotychczasowe badania zespołu arachnologicznego nad pająkami Australii i Regionu Zachodniego Pacyfiku.

W trakcie pobytu w Australii prof. Żabka uczestniczył w badaniach terenowych w Bunya Mountains i w Blue Mountains a efektem wizyty będą wspólne publikacje i dalsze badania z udziałem zespołu arachnologiocznego UPH i partnerów australijskich.