Pracownicy

20191009 180950W środę, 9 października 2019 roku w Rektoracie na zaproszenie JM Rektor odbył się wykład otwarty ks. dr. Jacka Jaśkowskiego zatytułowany Sakramenty Święte. Kwestie praktyczne i dyskusyjne. Ksiądz doktor Jaśkowski jest nowym duszpasterzem akademickim w Siedlcach.

Tego dnia JM Rektor dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni zainaugurowała nowy roku w Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.