Pracownicy

konferencja management 01
W dniach 5-6 czerwca 2017 roku odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2017 pt. "Nowe trendy w rozwoju regionów”
. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w Dworze w Mościbrodach. Patronat nad konferencją objęli Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.Głównym celem konferencji była dyskusja nad problemami rozwoju regionalnego i lokalnego we współczesnym świecie. Zebrani goście poruszyli kwestię identyfikacji szans i zagrożeń dla rozwoju społeczności lokalnych w warunkach globalizacji oraz określili kierunki zmian zachodzących w zarządzaniu rozwojem regionów. W trakcie sesji konferencyjnych prowadzona była dyskusja m.in. nad problemami innowacyjności regionalnej, rozwoju gospodarczego, współczesnego marketingu terytorialnego, logistyki i jakości w regionach. Nie zapomniano również o wyzwaniach jakie rozwój regionalny i lokalny niesie dla administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Uczestnikami tegorocznej Konferencji Naukowej MANAGEMENT, oprócz kadry naukowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, byli również pracownicy naukowi innych uczelni. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach reprezentowali między innymi: JM Rektor prof. Tamara Zacharuk, Prorektor ds. studiów prof. Anna Charutaprof. Kazimierz Jankowski, Prodziekan WNEP ds. nauki prof. Adam Szpaderski, Prodziekan WNEP ds. studenckich dr Monika Wakuła,  prof. Janusz Toruńskiprof. Jarosław Kardasprof. Yury Pauliuchukprof. Kazimierz Fiedorowiczprof. Piotr Senkusprof. Przemysław Simiński. Inne uczelnie wyższe reprezentowali natomiast między innymi: prof. Elżbieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. Krystyna Kubik (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży), prof. Barbara Olbrych (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu), prof. Marian Podstawka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), prof. Elvira Kuhn (University of Applied Sciences Trier), prof. Astrida Miceikienė (Aleksandras Stulginskis University), prof. Lina Marcinkevičiūtė (Aleksandras Stulginskis University), prof. Jan Žukovskis (Aleksandras Stulginskis University), a także inne osoby ze świata nauki reprezentujące w sumie 29 ośrodków z 18 miast.

Na konferencji w 4 sesjach plenarnych wygłoszono referaty i dyskutowano o zagadnieniach związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym. Drugiego dnia odbyły się także warsztaty dla studentów z zakresu efektywnego poszukiwania pracy zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Siedlcach.

W ramach konferencji wydano dwie monografie.

Organizatorzy dziękują Komitetowi Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za objęcie konferencji patronatem merytorycznym, a także sponsorowi strategicznemu - Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przygotowanie konferencji było możliwe dzięki zaangażowaniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji w składzie: dr Marcin Chrząścik (Przewodniczący), mgr Bartłomiej Suchodolskimgr Maryla Karczewska-Czapskadr Katarzyna Wąsowskadr Radosław Korneć. Wsparciem dla Komitetu był zespół studentów WNEP w składzie: Monika ZdanowskaDorota KobojekMagdalena Siudaj i Daniel Kłosiński.

Fotogaleria