Pracownicy

tytulowe
Polskie Towarzystwo Biometryczne i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zorganizowały  w Siedlcach, w dniach   8-12 września 2019 roku, XLIX Międzynarodowe Colloquium Biometryczne. Konferencja ma charakter cykliczny i odbywa się corocznie od 49 lat. Gromadzi ona specjalistów z zakresu metod matematycznych, statystycznych, biometrycznych i informatycznych oraz ich zastosowań w naukach biologicznych, rolniczych, medycznych i przyrodniczych, zwłaszcza w genetyce i hodowli roślin uprawnych, biotechnologii, uprawie roślin rolniczych i ogrodniczych.

Międzynarodowe Colloquium Biometryczne jest skierowane do naukowców i specjalistów  szkół wyższych, instytutów badawczych oraz instytucji badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.

W konferencji uczestniczyły 43 osoby  reprezentujące Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Warszawski, Akademię Pomorską, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polską Akademię Nauk i Naszą Uczelnię. Ponadto trzy osoby przyjechały z zagranicy. Jedna osoba z Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture z Czech, jedna osoba ze Słowacji z Biometry Comission of the Slovak Academy of Agricultural Sciences oraz jedna osoba z Mendel University in Brno z Czech.

Uczestnicy byli zakwaterowani w Hotelu Hetman. Tam też odbywały się wszystkie obrady.

W trakcie konferencji odbyło się siedem sesji plenarnych, w tym jedna sesja posterowa. Wyniki badań zaprezentowano w 18 wystąpieniach oraz na 15 posterach.

Uczestnicy konferencji zwiedzili Siedlce z przewodnikiem oraz zachwycali się zbiorami w Muzeum Diecezjalnym. Czas wolny wieczorami spędzali na spacerach nad Zalewem oraz w centrum miasta.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

  • Dr hab. Agata Grużewska - przewodnicząca
  • Dr hab. Bogna Zawieja – administrowanie stroną internetową – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Dr inż Marek Niewęgłowski
  • Dr Tomasz Kacprzak
  • Olimpia Tararuj – sekretarz

Komitet Honorowy:

  • Dr hab. Tamara Zacharuk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  • Prof. dr hab. Stanisław Mejza - Prezes Polskiego Towarzystwa Biometrycznego
  • Dr hab. Mirosław Minkina, profesor uczelni - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  • Prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska – Dziekan Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach