Pracownicy

tytulowe
W dniach 25 - 26 września 2019 roku odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2019 pt. "Innowacje i cyfryzacja gospodarki. Wyzwania i szanse dla zarządzania". Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Patronat nad konferencją objął Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Głównym celem konferencji była dyskusja nad problemami aktualnymi problemami zarządzania i logistyki.

W obradach tegorocznej konferencji brali udział pracownicy naukowi z ponad dwudziestu zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych oraz przedstawiciele biznesu. Uczestnicy konferencji reprezentowali min. następujące uczelnie:
Hochschule Trier, Niemcy,

 • Moravian Business College Olomouc, Czechy
 • Eserp Business School and Law, Barcelona, Hiszpania
 • Akademia Ignatianum w Krakowie,
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 • Politechnika Lubelska,
 • Politechnika Wrocławska
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,

Oraz przedstawiciele biznesu z przedsiębiorstw:

 • SMCG SenseMaking Consulting Group
 • EnterCOM

W trakcie czterech sesji konferencyjnych (prowadzonych zarówno w języku angielskim, jak i polskim) zebrani goście poruszali wieloaspektowo kwestię Innowacji i procesu cyfryzacji gospodarki.

W trakcie paneli dyskusyjnych, szeroko omawiano i dyskutowano zagadnienie transferu wiedzy i technologii z organizacji naukowo‑badawczych do gospodarki: prezentując  zarówno  doświadczenia uczelni zagranicznych jak i krajowych.

Organizatorzy dziękują Komitetowi Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za objęcie konferencji patronatem merytorycznym, a także sponsorom: Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz firmie: Sedkomp Spółka Jawna Sawicki, Sikora.

 Przygotowanie konferencji było możliwe dzięki zaangażowaniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji w składzie: prof. Beata Domańska-Szaruga, prof. Artur J. Kożuch, prof. Marzena Wójcik-Augustyniak, dr Marcin Chrząścik, dr Radosław Korneć, dr Adam Marcysiak, dr Tomasz Stefaniuk, dr Bartłomiej Suchodolski, dr Anna Świrska.

Fotogaleria