Pracownicy

international week 01
Tradycyjnie, wzorem lat ubiegłych, 8 maja 2017 roku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, zorganizował XV Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „International Week”. Temat tegorocznej Konferencji brzmiał „Strategic management in private enterprises and public entities”.


Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli licznych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. W tym roku Siedlce gościły przedstawicieli nauki i biznesu z Gruzji, Finlandii, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Rumunii, Litwy i Czech.

Obrady odbywały się w języku angielskim i były podzielone na dwie sesje. Pierwsza z nich odnosiła się do problemów zarządzania w organizacjach. Druga sesja dotyczyła natomiast krajowych i regionalnych aspektów zarządzania.

W kolejnych dniach goście przybyli do Siedlec prowadzili warsztaty dla studentów naszej uczelni, w których udział wzięło ok. 300 studentów z Siedlec oraz kilkunastu studentów z Finlandii, Białorusi, Gruzji i Niemiec. Studenci WNEiP mogli również odpocząć od trudów pracy podczas warsztatów oraz porozmawiać ze swoimi zagranicznymi nauczycielami w nieco mniej formalnej atmosferze podczas specjalnie dla nich zorganizowanej imprezy integracyjnej w klubie Bollywood-Hollywood.

W trakcie swojego pobytu w Siedlcach goście z zagranicy mieli także możliwość zobaczenia najpiękniejszych miejsc w mieście i regionie, w tym m.in. Domu Pracy Twórczej Reymontówka.

Wszyscy przybyli na Tydzień Międzynarodowy goście chwalili jego dobrą organizację, która możliwa była dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego komitetu organizacyjnego, w składzie: dr Anna Świrskadr Jolanta Brodowska-Szewczukdr Regina Demianiukdr Radosław Kornećdr Katarzyna Wąsowskadr Wioletta Weredamgr Bartłomiej Suchodolski.

 

Fotogaleria