Pracownicy

tytuloweW  dniach 5 – 7 maja 2017 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorami Wystawy były Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt , Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Związki Hodowców Zwierząt . Wydarzenie to cieszące się od wielu lat ogromnym zainteresowaniem  jest miejscem spotkań najlepszych hodowców w kraju, miejscem wymiany doświadczeń, źródłem informacji o najnowszych trendach w hodowli zwierząt. W tym roku swoją obecność na Targach  zaznaczył Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,  który objął patronem naukowym Sekcję Hodowli Drobiu. Patronat naukowy Naszej Uczelni wynikał m.in. z owocnej współpracy naszej uczelni z Krajową Radą Drobiarską – Izbą Gospdarczą.
Najważniejszym punktem programu targów była profesjonalna ocena zwierząt  konkurujących o prestiżowe tytuły czempionów i wice czempionów. Najpiękniejsze okazy poddano wnikliwej analizie i ocenie jury. W tym roku w Sekcji Hodowli Zwierząt  w skład trzyosobowego jury wchodziła Pani dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, prodziekan Wydziału Przyrodniczego UPH. W skład Komisji Panią Profesor powołał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wystawa Zwierząt została wykorzystana również do promocji Naszego Uniwersytetu na arenie krajowej. Przez trzy dni targów Pani dr hab. Dorota Banaszewska odpowiadała na wszystkie pytania zainteresowanych osób, przedstawiała ofertę edukacyjną oraz zapraszała do studiowania w Siedlcach na Naszym Uniwersytecie.

Fotogaleria