PracownicySzczegółowa informacja o badaniu – procedura badania.
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest ocena poziomu stresu i stanu zdrowia psychicznego pracowników uczelni: administracji oraz nauczycieli akademickich w sytuacji przedłużającej się pandemii COVID-19. Badanie ukierunkowane jest na identyfikację czynników ryzyka i ochrony w zakresie zdrowia psychicznego.

Respondenci:
Badanie będzie prowadzone na różnych uczelniach wyższych w całej Polsce. Respondenci wyrażają zgodę na udział w badaniu, zgodę tę mogą w każdej chwili wycofać, nie podając przyczyny.
Sposób analizy Każdy z uczestników badania pozostaje anonimowy, nie są zbierane żadne dane osobowe, a wyniki badania będą przetwarzane i analizowane zbiorczo. Uczestnicy badania będą mogli mieć dostęp do zbiorczych wyników.

Aplikacyjność badania:
Uzyskane dane mogą bezpośrednio pomóc w tworzeniu całościowych programów wsparcia pracowników uczelni wyższych w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego oraz po pandemii.

Procedura badania:
Badanie to jest jednorazowe, trwa ok. 40 minut. Polega na wypełnieniu ankiety socjodemograficznej i pięciu kwestionariuszy oceniających ogólny stan zdrowia, objawy depresyjne, lękowe, regulację emocji, cechy osobowości respondenta oraz sposoby radzenie sobie ze stresem. Osoby badane będą proszone o wypełnienie: ankiety socjodemograficznej i narzędzi kwestionariuszowych - DASS-21 pomiar objawów depresji, lęku i stresu, GHQ-30 pomiar ogólnego stanu zdrowia psychicznego, Mini-COPE ocena strategii radzenia sobie, TIPI-PL pomiar cech osobowości i DERS-SF ocena regulacji emocji.
Projekt badawczy uzyskał zgodę Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Zespół badawczy:
Zespół badawczy stanowią doświadczeni badacze oraz psycholodzy kliniczni z Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej:
dr hab. Beata Hintze, prof. APS (bhintze@aps.edu.pl),
dr Magdalena Gawrych (mgawrych@aps.edu.pl),
dr Małgorzata Woźniak – Prus (mwozniak@aps.edu.pl)

Poniżej treść zaproszenia do badania:

Szanowni Państwo,

W zespole pracowników naukowo - dydaktycznych (dr hab. Beata Hintze, prof. APS, dr Małgorzata Woźniak – Prus i dr Magdalena Gawrych) z Instytutu Psychologii APS prowadzimy badania dotyczące poziomu stresu, zdrowia psychicznego, regulacji emocji oraz sposobów radzenia sobie w sytuacji pandemii COVID-19 wśród pracowników uczelni wyższych.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszym badaniu. Badanie jest anonimowe i trwa ok. 40 minut. W każdym momencie mogą Państwo wycofać się z badania. Badanie polega na wypełnieniu ankiety socjodemograficznej oraz pięciu kwestionariuszy. Narzędzia kwestionariuszowe służą do oceny ogólnego stanu zdrowia, objawów depresyjnych, lękowych, regulacji emocji, cech osobowości respondenta oraz sposobów radzenie sobie ze stresem. Państwa zaangażowanie w badanie umożliwi ocenę problemów związanych ze zdrowiem psychicznym w okresie pandemii pracowników uczelni oraz zaplanowanie strategii wsparcia. W razie pytań proszę o kontakt mailowy: bhintze@aps.edu.pl

Jeżeli jest Pani/Pan w kryzysie to zachęcamy do skorzystania z pomocy poprzez telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116-123

Link do badania: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfChobmGG3RKz2pSp6DYXMt_mPmSNs5D1v8Z8Op0oE5O1v3mQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Z wyrazami szacunku

dr hab. Beata Hintze, prof. APS – kierownik projektu

Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie