Studenci

tytulowa
W dniach 11-12 września 2017 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyła się XVI Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. „Nauka młodych – osiągnięcia i perspektywy”. Konferencja obejmowała cztery sekcje tematyczne: nauki ekonomiczne i nauki o zarządzaniu, nauki humanistyczne i nauki społeczne, nauki przyrodnicze i nauki o zdrowiu oraz nauki ścisłe i nauki techniczne. Uczestniczyło w niej 50 studentów i doktorantów z piętnastu ośrodków akademickich:
 • Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
 • Akademii Pomorskiej w Słupsku,
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie,
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,
 • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku,
 • Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej,
 • Politechniki Krakowskiej,
 • Politechniki Warszawskiej,
 • Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
oraz naszej Uczelni.

Konferencję uroczyście otworzyła i zaprosiła do owocnych obrad Prorektor ds. studiów – dr hab. Anna Charuta, profesor nadzwyczajny. Po oficjalnym powitaniu uczestników wykład na temat: „Współczesne służby specjalne” wygłosił Prorektor ds. nauki - dr hab. Mirosław Minkina, profesor nadzwyczajny.

Po krótkiej przerwie uczestnicy spotkali się na obradach poszczególnych sekcji, gdzie prezentowali swój dorobek badawczy oraz mieli możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z działalności swoich kół. Obradom przewodniczyli opiekunowie naukowi poszczególnych sekcji: sekcją nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu kierowały dr Monika Jasińska oraz mgr Maryla Karczewska-Czapska, sekcją nauk humanistycznych i nauk społecznych dr hab. Adam Bobryk, prof. nzw., sekcją nauk przyrodniczych i nauk o zdrowiu dr hab. Jacek Sosnowski, prof. nzw. i sekcją nauk ścisłych i nauk technicznych dr Agnieszka Prusińska. Prace zgłoszone na konferencję zostały opublikowane w materiałach pokonferencyjnych.

Ponadto w trakcie konferencji odbył się konkurs na najlepszy artykuł zaprezentowany podczas obrad. W poszczególnych sekcjach wyróżnieni zostali następujący autorzy:
- sekcja nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu: Paulina Pydyniak praca pt. „Pracoholizm i jego konsekwencje” (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku),
- sekcja nauk humanistycznych i nauk społecznych: Dorota Chmielak praca pt. „(Не)детское b творчестве, или поэтический мир ники турбиной” (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
- sekcja nauk przyrodniczych i nauk o zdrowiu: Justyna Mazur, Marcelina Smolarczyk, Maria Frączek praca pt. „Zieleń wertykalna na budynkach jako element zwiększający zieloną powierzchnię aktywną w mieście” (Politechnika Krakowska),
- sekcja nauk ścisłych i nauk technicznych: Daniel Korycki, Patryk Matusiak praca pt. „Manipulator antropomorficzny sterowany za pomocą sterownika serwomechanizmów opartego o mikrokontrolerze MSP430G2553” (Politechnika Warszawska).

Po wielogodzinnych obradach studenci spotkali się na uroczystej kolacji integracyjnej w restauracji Bollywood Hollywood w Siedlcach.

W drugim dniu uczestnicy konferencji pod przewodnictwem mgr Tadeusza Goca zwiedzili zabytki Siedlec i inne ciekawe miejsca naszego miasta.

W imieniu organizatorów XVI Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych serdecznie dziękuję za miłe i owocne spotkanie w Siedlcach i już teraz zapraszam na kolejną konferencję za rok.
dr hab. Anna Charuta, prof. nadzwyczajny
Prorektor ds. studiów

Fotogaleria