Studenci

Fundacja Banku Ochrony Środowiska już od trzynastu lat z powodzeniem prowadzi działania edukacyjne. Nasze projekty, realizowane przede wszystkim w formie konkursów, kierujemy do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale także od niedawna do studentów i studentek. Specjalizujemy się w działaniach edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska.Właśnie uruchomiliśmy konkurs grantowy „Akademia Fundacji BOŚ”, w którym studenckie koła naukowe mogą uzyskać granty o maksymalnej wartości 10 000 zł na swoją działalność w zbliżającym się letnim semestrze.
Ideą Konkursu jest wspieranie kół naukowych, które działają w obszarze ochrony środowiska.
Rejestracja do konkursu trwa do 30 listopada 2022 r., a do 15 grudnia przyjmujemy wnioski o granty.
Przy ocenie wniosków będziemy brać pod uwagę przede wszystkim dotychczasowe osiągnięcia kół, a także projekt działań, które będą sfinansowane z uzyskanego grantu. Wyniki konkursu ogłosimy w styczniu 2023 roku.
Uzyskane granty należy wykorzystać do września 2023 roku. Koło, które najlepiej wykorzysta grant, automatycznie otrzyma dofinasowanie w kolejnej edycji konkursu.
W ten sposób zbudujemy społeczność grup i osób aktywnych w obszarze ochrony środowiska, z którymi będziemy utrzymywać trwałe relacje i realizować wspólne działania w przyszłości.