Studenci

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii.

Zgłoszone do konkursu prace muszą dotyczyć cyberbezpieczeństwa i kryptologii. Zgłoszenia do konkursu może dokonać wyłącznie autor pracy. 

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach: 

I. Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską,

II. Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską. 

Uczestnikami Konkursu w kategorii I mogą być osoby, które obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wcześniej niż dnia 1 października 2019 r.

Uczestnikami Konkursu w kategorii II mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2018 r. rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora.

Szczegóły konkursu na stronie internetowej:
https://www.cyber.mil.pl/edycjaiii/

Screenshot 2021 06 16 at 10 32 00 Cyber mil pl Edycja III