Studenci

BNP Paribas Bank Polska S.A. zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce agro.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace, w których została poruszona problematyka związana z rozwojem agrobiznesu, tj. z postępem, innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych, rozwojem obszarów wiejskich, ekologią oraz innymi działaniami przynoszącymi wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności.

Więcej szczegółowych informacji oraz zgłoszenia do konkursu na stronie internetowej:
https://www.bnpparibas.pl/agroabsolwent/

konkurs na pracę agro