Studenci

zdjęcie przedstawia plakat promujący Nagrody Naukowe POLITYKI 2021

Fundacja Tygodnika POLITYKA zaprasza młodych naukowców do 21. edycji konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI. Do niedzieli 13 czerwca 2021 r. na stronie polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł.

Informacje o programie, składy Kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie polityka.pl/stypendia

Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych zdolnych ludzi nauki od 2001 roku. Przyznając Nagrody Naukowe chce wyławiać i eksponować tych, którzy są w awangardzie myśli, badań, intelektualnych poszukiwań, popularyzować to, co robią i ich samych, jako wzorce kariery zawodowej. Co roku o stypendia POLITYKI  ubiega się kilkuset kandydatów w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i nauk technicznych.

Zachęcamy do aplikowania!