Studenci

STUDIA STACJONARNE 

SEMESTR ZIMOWY  01.10.2021 r. – 18.02.2022 r.:


Tabela zawiera harmonogram semestru zimowego
Organizacja zajęć Terminy
Inauguracja roku akademickiego: 01.10.2021 r
zajęcia dydaktyczne: 04.10.2021 r. – 22.12.2021 r.
03.01.2022 r. – 31.01.2022 r.
03.01.2022 r. – 18.01.2022 r.1 (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: chemia, informatyka, inżynieria procesów technologicznych, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika, pielęgniarstwo 7-sem.)
sesja egzaminacyjna: 01.02. 2022 r. – 13.02.2022 r.
19.01.2022 r. – 01.02.2022 r. (dotyczy 7 semestru kierunków studiów: chemia, informatyka, inżynieria procesów technologicznych, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika, pielęgniarstwo 7-sem.)
dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 ze zm.): 01.11.2021 r.,
11.11.2021 r.
06.01.2022 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.2021 r.
przerwa świąteczna: 23.12.2021 r. – 02.01.2022 r.
przerwa międzysemestralna: 14.02.2022 r. – 18.02.2022 r.

1 Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów dla studentów ostatniego semestru studiów (7 semestr).

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w dniach: 26 stycznia 2022 r. (środa) oraz 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu zajęć obowiązującego w czwartek.

SEMESTR LETNI  19.02.2022 r. – 30.09.2022 r.:

Tabela zawiera harmonogram semestru letniego
Organizacja zajęć Terminy
zajęcia dydaktyczne: 19.02.2022 r. – 13.04.2022 r.
20.04.2022 r. – 20.06.2022 r.
sesja egzaminacyjna: 21.06.2022 r. – 04.07.2022 r.
01.09.2022 r. – 11.09.2022 r
dni wolne od zajęć dydaktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 90 ze zm.):
01.05.2022 r.
03.05.2022 r.
05.06.2022 r.
16.06.2022 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.05.2022 r.
04.05.2022 r.
04.06.2022 r. 
17.06.2022 r.
przerwa świąteczna: 14.04. - 19.04.2022 r.  
Święto Uniwersytetu:
Jackonalia:
18.05.2022 r.
08.06.2022 r.

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w dniu 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne odbywają się według rozkładu zajęć obowiązującego w środę.