Studenci

tytulowe
W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym rozpoczęto rekrutację na nowy kierunek studiów – logopedia z audiologią. O wydarzeniu tym poinformowały na konferencji prasowej Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Anna Charuta i dr hab. Alina Maciejewska z Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii. Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych logopedią, językoznawstwem, kognitywistyką, audiofonologią. Przedmioty teoretyczne pozwolą na zdobywanie wiedzy obejmującej zagadnienia związane  z jednym z największych fenomenów ludzkiego umysłu - mowy i języka. Przedmioty praktyczne pozwolą na zdobycie umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy,  słuchu i głosu oraz stosowania procedur programowania i prowadzenia terapii logopedycznej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń słuchu, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz uwarunkowanych nimi zaburzeń rozwoju mowy, trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej.


Kształcenie na kierunku logopedia z audiologią, na poziomie licencjackim trwa 3 lata (6 semestrów). Są to studia stacjonarne o profilu praktycznym. Znakomita kadra naukowa,  doświadczeni logopedzi praktycy, lekarze (audiolodzy, neurolodzy itp.) gwarantują doskonałe przygotowanie zawodowe. Bardzo atrakcyjne warunki studiowania: nowy budynek Wydziału Humanistycznego, w którym mieści się Ośrodek Logopedyczny, Studencka Poradnia Logopedyczna, a w sąsiednim budynku  świetnie wyposażona, nowoczesna Biblioteka Główna.

Absolwenci kierunku logopedia z audiologią będą dysponować aktualną wiedzą z zakresu językoznawstwa, wzbogaconą o aspekty wiedzy pedagogicznej, psychologicznej i medycznej.  Ukończenie studiów pozwala uzyskać tytuł zawodowy logopedy z dodatkowymi umiejętnościami w zakresie audiologii - nowość na rynku pracy! Umożliwia podjęcie pracy we wszystkich placówkach logopedycznych resortu oświaty i resortu zdrowia, w mediach, otworzyć prywatny gabinet logopedyczny.

Fotogaleria