Studenci

tytuloweWychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny uruchomił nowy kierunek studiów o profilu praktycznym – pielęgniarstwo. O wydarzeniu tym poinformowali na konferencji prasowej: JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk, Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Anna Charuta, Dziekan Wydziału Przyrodniczego prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska. W spotkaniu z mediami wzięła również udział mgr Hanna Sposób przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Podkreśliła ona, iż coraz bardziej na rynku pracy odczuwa się brak wykwalifikowanych pielęgniarek. Jak się szacuje niedługo w województwie mazowieckim może być w tym zawodzie nawet 4 tys. wakatów. Tylko na terenie działania Izby jest ponad 730 pielęgniarek w wieku powyżej 55 lat. W niedługim czasie będą one przechodziły na emeryturę. Na ich miejsce potrzebne są nowe kadry. Jak podkreśliła Hanna Sposób dobrze więc, że Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny podjął inicjatywę kształcenia pielęgniarek.

Studia na kierunku pielęgniarstwo są bezpłatne i trwają 3 lata. Realizowane są one na Wydziale Przyrodniczym UPH w Instytucie Nauk o Zdrowiu. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa uprawniający do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Może być zatrudniony między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej. Może także świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego, żłobkach i domach pomocy społecznej - zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej.

http://www.tv-wschod.pl/wiadomosci/11152,pielegniarstwo-mozna-studiowac-w-uph-trwaja-zapisy

http://podlasie24.pl/miasto-siedlce/region/czy-uda-sie-zalatac-luke-pokoleniowa-w-bialym-personelu-22183.html

http://zyciesiedleckie.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/584_siedlce/17267_pielegniarstwo_mozna_studiowac_na_siedleckim_uniwersytecie_bezplatnie.html

Fotogaleria