Studenci

zdjęcie przedstawia Kamila Jastrzębskiego, studenta edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych

11 grudnia 2020 roku w Galerii Ściana Pracowni Sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych odbyła się publiczna obrona praktycznego aneksu dyplomu licencjackiego pana Kamila Jastrzębskiego, studenta edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. Praca pisemna Sztuka w przestrzeni miejskiej. Świat street art oraz graffiti, której promotorem był dr Robert Szymani, została oceniona bardzo dobrze.

Część praktyczna dyplomu wykonana została pod kierownictwem dr hab. Mikołaja Bielugi, profesora uczelni. Założenia teoretyczne poszukiwań malarskich Kamila Jastrzębskiego zostały oparte na teorii barw. W postaci trzech dopełniających się tryptyków  autor przedstawił zależności pomiędzy mieszaniem kolorów a wizualizacją przebiegu swoich myśli. Praca stanowi ciekawe rozwinięcie modernistycznej koncepcji zależności pomiędzy materią a myślą i może stanowić przyczynek do dalszych badań artystycznych autora.

Podczas obrony zachowane zostały zalecane środki ostrożności.

Fotogaleria