Studenci

Zadaniem Parlamentu studenckiego jest dbanie o dobro społeczności akademickiej. W porozumieniu z samorządem studenckim podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące m.in.: kwestii socjalno-bytowych, opiniowania projektów wewnętrznych aktów prawnych UPH dotyczących organizacji, programu i regulaminu studiów. Studenci mogą wyrażać swoje opinie i mieć wpływ na bieżące sprawy. Mają swoich przedstawicieli, którzy reprezentują ich w Senacie i Radach Wydziałów. Parlament studencki jest organizatorem wielu imprez kulturalnych. Współpracuje z Uczelnianym Ośrodkiem Kultury, Kuryerem Uniwersyteckim, kołami naukowymi czy Radami Mieszkańców Domów Studenta.

Ważnym ogniwem pracy Samorządu jest Komitet Organizacji Jackonaliów, który rokrocznie skupia najaktywniejszych studentów.

Wszystkich chętnych, którzy chcą spełnić się w różnych dziedzinach życia studenckiego zachęcamy do kontaktu.

Kontakt

Biuro Parlamentu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
ul. 3 Maja 49 p. 214
08-110 Siedlce
https://www.facebook.com/siedlce.parlament.studentow
e-mail: parlament@uph.edu.pl
tel. 25 643-10-38