Studenci

DSC09276
Dnia 30 stycznia 2023 r. Dział Nauki i Współpracy z  Zagranicą wraz z Welcome Center UPH zorganizowały w Kręgielni Parku Wodnego w Siedlcach spotkanie podsumowujące półroczny pobyt studentów z Turcji i Hiszpanii uczących się na naszym Uniwersytecie w ramach wymiany Erasmus+. Młodzież studiowała w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na wydziałach: Nauk Społecznych, Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

Poza zajęciami kierunkowymi studenci mieli możliwość uczestniczyć w licznych atrakcjach zorganizowanych przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą i Welcome Center UPH.

Nie zabrakło dobrej zabawy podczas pełnego emocji turnieju w kręgle, a w nagrodę wręczono studentom pamiątkowe upominki.

Spotkanie stało się również okazją do podzielenia się wrażeniami z pobytu w naszym kraju. Studenci Erasmus +  wypowiadali się ciepło i serdecznie o uczelni i społeczności akademickiej. Pobyt w UPH był dla nich cennym doświadczeniem i zachowają z niego same dobre wspomnienia.

 

wersja angielska:

 

On January 30, 2023, the Research and International Relations Office together with the UPH Welcome Center organized a meeting summarizing the six-month stay of students from Turkey and Spain studying at our University as part of the Erasmus+ exchange at the Bowling Center of the Water Park in Siedlce. During winter semester of the academic year 2022/2023, young people studied at the faculties of: Social Sciences, Humanities, Sciences and at the Faculty of Medical and Health Sciences.

In addition to major classes, students had the opportunity to participate in numerous attractions organized by the Research and International Relations Office and the UPH Welcome Center.

There was plenty of fun during the emotional bowling tournament, and all students were awarded with commemorative gifts.

The meeting was also an opportunity to share the impressions of staying in our country. Erasmus + students spoke warmly and cordially about the university and the academic community. Their stay at UPH was a valuable experience for them and they will keep only good memories of it.

Fotogaleria