Studenci

Erasmus+ Farewell Meeting semestr letni 2022/2023

Wszystko co dobre, szybko się kończy, o czym przekonali się międzynarodowi studenci naszego Uniwersytetu, którzy opuścili Siedlce w związku z zakończeniem semestru letniego w roku akademickim 2022/2023.

Z tej okazji Dział Nauki i Współpracy z  Zagranicą wraz z Welcome Center UPH po  raz kolejny zorganizowały dla studentów zagranicznych studiujących w UPH w ramach programu Erasmus +  Farewell Meeting.

Spotkanie odbyło się dnia 22 czerwca 2023 r. w Kręgielni Parku Wodnego w Siedlcach  i miało na celu podsumowanie półrocznego pobytu studentów międzynarodowych w naszej uczelni.

W semestrze letnim studenci chętnie uczestniczyli w warsztatach i spotkaniach otwartych zorganizowanych przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą i Welcome Center UPH.

W trakcie Farewell Meeting nie zabrakło dobrej zabawy podczas pełnego emocji turnieju w kręgle, a w nagrodę wręczono studentom pamiątkowe upominki.

Spotkanie stało się również okazją do podzielenia się wrażeniami z pobytu w naszym kraju.

Mamy nadzieję, że nasi zagraniczni przyjaciele powrócą do swoich krajów z pozytywnymi wrażeniami po pobycie w UPH, który będą wspominać jeszcze przez długi czas.

Przypominamy, że pomimo przerwy wakacyjnej, Biuro Studentów Międzynarodowych Welcome Center dyżuruje bez zmian.

Od niedawna mieści się ono w nowej lokalizacji:

Dom Studenta nr 5

Pokój nr 3

ul. Żytnia 17/19

08-110 Siedlce

_________________

Erasmus+ Farewell Meeting summer semester 2022/2023

All good things come to an end, as our UPH international students who left Siedlce at the end of the summer semester in the academic year 2022/2023, found out.

On this occasion, the Research and International Cooperation Office together with the Welcome Center once again organized Farewell Meeting for foreign students studying at UPH as part of the Erasmus + program.

The meeting took place on June 22, 2023 at the bowling center of Park Wodny in Siedlce and was aimed at summing up the six-month stay of international students at our university.

During the summer semester, students eagerly participated in workshops and open meetings organized by the Research and International Cooperation Office and the Welcome Center.

During the Farewell Meeting, there was plenty of fun while taking part in an exciting bowling tournament. After the game all students were awarded with commemorative gifts.

The meeting was also an opportunity to share their impressions of staying in Poland.

We hope that our foreign friends will return to their home countries with only positive memories of their stay at UPH.

We would like to remind you that despite the summer break, the Welcome Center Office for international students still operates.

It has recently moved to a new location:

 

Dormitory no.5

Room no 3

17/19 Żytnia Street

08-110 Siedlce