Studenci

welcome day luty 2020 0124 lutego Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą zorganizował oficjalne powitanie grupy zagranicznych studentów, którzy w ramach programu Erasmus+ będą w semestrze letnim studiować na naszej uczelni. Tym razem będzie to 39 osób - są wśród nich studenci z Turcji, Francji, Czech, Węgier, Łotwy, Pakistanu i Kazachstanu. Studenci otrzymali pakiety powitalne składające się z materiałów promocyjnych Erasmus+ i UPH. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się z koordynatorami instytutowymi, z planem zajęć na poszczególnych kierunkach studiów i przekazania istotnych informacji nt. zakwaterowania w akademikach, zasad BHP czy połączenia z siecią internetową uczelni.

Welcome Day otworzył tym samym 2-tygodniowy Orientation Week programu Erasmus+, przygotowany we współpracy z Ośrodkiem Języka Polskiego i Kultury Polskiej i Uczelnianym Ośrodkiem Kultury. W ramach tygodnia adaptacyjnego studenci zagraniczni będą poznawać Siedlce i okolice i wezmą udział w 60-godzinnym kursie języka polskiego. Program Orientation Week przewiduje również wycieczki do Warszawy i Lublina, wizyty w Muzeum Regionalnym, rozgłośni radiowej, Zakładzie Karnym w Siedlcach, a także zwiedzanie Zamku w Liwie i szereg imprez integracyjnych (karaoke, Wieczór Kultur itp.).

Zwieńczeniem Welcome Day był Polish Food Lunch przygotowany przez Restaurację Zaścianek Polski, serwującą tradycyjne dania kuchni polskiej.


English version:

On 24th of February The Department for Research and International Relations organized an official welcome for a group of foreign students who will be studying at our University in the spring semester under Erasmus+ programme. This time we will be hosting 39 people from Turkey, France, Czech Republic, Hungary, Latvia, Pakistan and Kazachstan. Students received welcome packages consisting of Erasmus+ and UPH promotional materials. The meeting was a great opportunity for the students to get acquainted with the institutional coordinators, classes timetable as well as to get informed about the dormitory check-in procedures, Health and Safety Regulations and ways to get connected to UPH internet network.

Welcome Day has initiated a two-week Orientation Programme for Erasmus+ students, which was prepared in cooperation with Center for Polish Language and Culture and University Center for Culture. The adaptation period will include such activities as: getting to know Siedlce and its surroundings, 60-hour Polish language course, trips to Lublin and Warsaw, a visit to the Regional Museum and Podlasie radio station. Our guests will also pay a visit to the correctional facility in Siedlce, take a trip to Liw castle and participate in a number of integration events, such as karaoke, Evening of Cultures, and others.

The final point of the Welcome Day was a Polish food lunch prepared by Zaścianek Polski Restaurant that serves typical dishes of Polish cuisine.

Fotogaleria / Photo gallery