Studenci

logo erasmus plusRekrutacja studentów na wyjazdy na studia i na praktykę jest prowadzana na wydziałach, przez utworzone w tym celu komisje wydziałowe. Skład komisji ustala Dziekan. W postępowaniu kwalifikacyjnym może także uczestniczyć przedstawiciel studentów w charakterze obserwatora procedury.

Zarządzenie Nr 123/2022 Rektora z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ KA 131-HED – Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego (projekt 2022-1-PL01-KA131-HED-000054135)

Lista studentów zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+

Tabela zawiera dokumenty dotyczące studiów i praktyk za granicą
DokumentPlik
Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2023/2024) Plik DOC
Zgłoszenie studenta na wyjazd na praktykę w ramach PROGRAMU ERSAMUS+ (2023/2024) Plik DOC
Oświadczenie „green travel” uczestnika mobilności Erasmus+ Plik DOC
Transcript of Records Plik DOC
Online learning agreement studies Plik DOC
Guidelines learning agreement studies Plik DOC
Learning agreement traineeships Plik DOC
Guidelines learning agreement traineeships Plik DOC
Wykaz uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ Plik DOC
Wyszukiwarka staży i praktyk  
Uczelnie zagraniczne – opinie studentów Erasmusa+
 
ECTS grading scale Plik DOC
Przedwodnik dla uzytkowikow systemu ects Plik DOC
Kody ISCED-F Plik PDF
Karta studenta Erasmusa+ Plik DOC

Zarządzenie Nr 33/2022 Rektora z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ KA 131-HED - Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego.

Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.