Studenci

Zarządzenie Nr 5/2024 Rektora z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ KA 131-HED – Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego (projekt 2023-1-PL01-KA131-HED-000125782)

Zarządzenie Nr 123/2022 Rektora z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ KA 131-HED – Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego (projekt 2022-1-PL01-KA131-HED-000054135)

Tabela zawiera dokumenty dotyczące studiów i praktyk za granicą
DokumentPlik
Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ Plik DOC
Zgłoszenie studenta na wyjazd na praktykę w ramach PROGRAMU ERSAMUS+ Plik DOC
Oświadczenie „green travel” uczestnika mobilności Erasmus+ Plik DOC
Transcript of Records Plik DOC
Online learning agreement studies Plik DOC
Guidelines learning agreement studies Plik DOC
Learning agreement traineeships Plik DOC
Guidelines learning agreement traineeships Plik DOC
Wykaz uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ Plik DOC
Wyszukiwarka staży i praktyk  
Uczelnie zagraniczne – opinie studentów Erasmusa+  
ECTS grading scale Plik DOC
Przedwodnik dla uzytkowikow systemu ects Plik DOC
Kody ISCED-F Plik PDF
Karta studenta Erasmusa+ Plik DOC