Studenci

Zarządzenie Nr 123/2022 Rektora z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ KA 131-HED – Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego (projekt 2022-1-PL01-KA131-HED-000054135)

Zarządzenie Nr 40/2023 Rektora z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w zasadach realizacji i finansowania wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach i/lub w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ mobilność edukacyjna (projekt 2022-1-PL01-KA131-HED-000054135)

Zarządzenie Nr 124/2022 Rektora z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji i finansowania wymiany studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ KA 171-HED – Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego z państwami trzecimi niestowarzyszonymi (projekt 2022-1-PL01-KA171-HED-000076270)

Lista główna osób zrekrutowanych na wyjazdy STA w ramach umowy Erasmus+
Lista rezerwowa osób zrekrutowanych na wyjazdy STA w ramach umowy Erasmus+

Tabela zwiera dokumenty dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+
DokumentPlik
Formularz zgłoszeniowy wyjazdu nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ KA131 2022 Plik DOC
Formularz zgłoszeniowy wyjazdu nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ KA171 2022 Plik DOC
Porozumienie o programie nauczania 2022 Plik DOC
Wykaz uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ Plik DOC
Przewodnik po programie Erasmus Plik DOC
ISCED Plik DOC


Zarządzenie Nr 33/2022 Rektora z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ KA 131-HED - Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego.

Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.