Studenci

Zarządzenie Nr 123/2022 Rektora z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ KA 131-HED – Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego (projekt 2022-1-PL01-KA131-HED-000054135)

Zarządzenie Nr 40/2023 Rektora z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w zasadach realizacji i finansowania wyjazdów pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach i/lub w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ mobilność edukacyjna (projekt 2022-1-PL01-KA131-HED-000054135)

Lista główna osób zrekrutowanych na wyjazdy STT w ramach umowy Erasmus+
Lista rezerwowa osób zrekrutowanych na wyjazdy STT w ramach umowy Erasmus+


Tabela zwiera dokumenty dotyczące wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami w ramach programu Erasmus+
DokumentPlik
 Formularz zgłoszeniowy wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych KA131 2022  Plik DOC
 Porozumienie o programie szkolenia 2022  Plik DOC
 Wykaz uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ Plik PDF
Przewodnik po programie Erasmus+ Plik PDF
ISCED Plik PDF

Zarządzenie Nr 33/2022 Rektora z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ KA 131-HED - Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego.

Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.