Studenci

warsztaty autyzm 01
Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Kreatywnych pod opieką dr Agnieszki Roguskiej zorganizowało warsztaty na temat: "Poznaj nasz AUTentYZM" w ramach projektu: „Poznaj nasz AUTentYZM " współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Miejsce i czas spotkania: Wydział Nauk Społecznych przy ul. Żytniej 39 w dniu 25.11.2019 r. od godz. 17.00 w sali 1.39.

Zajęcia prowadzone były przez terapeutów Fundacji „Żółty Latawiec”: Dorotę Kowalczyk - neurologopedę z WWRDz, pedagoga specjalnego, terapeutę zajęciowego; Magdalenę Steciuk - oligofrenopedagoga, terapeutę komunikacji alternatywnej AAC. Gośćmi byli: Maciej Nurzyński – członek Zarządu Fundacji oraz Marek i Karol Czerneccy - tata i jego dorosły syn z zespołem Aspergera.

Szkolenie dotyczyło m.in. głównych symptomów autyzmu, triady autystycznej; zaburzeń językowych u osób z ASD, w tym echolalii; Zespołu Aspergera na tle autyzmu; zaburzeń funkcji poznawczych; metod i technik pracy z dzieckiem z ASD; metody M.CH. Knill’ów; metody Snoezelen’a, komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC; ćwiczeń z wykorzystaniem PCS.

Warsztaty skierowane były do studentów, szczególnie kierunku pedagogika i działających w naszej Uczelni członków Kół Naukowych. Uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia.

Koło Naukowe Pedagogów Kreatywnych kontynuuje realizację projektu pt. „Konfrontacja teorii z praktyką”. Uczestnicy szkolenia mogli sprawdzić i ocenić swoją teoretyczną wiedzę w zderzeniu z realiami funkcjonowania rodziców oraz dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Doświadczali świata przez pryzmat osób z zaburzeniami rozwojowymi.

Fotogaleria