Studenci

warsztaty dzieci asd 01

Dnia 22.11.2018 r. odbyły się warsztaty pt. Zaburzenia językowe i komunikacyjne u dzieci z ASD w ramach projektu: „Jestem jak Ty, tylko bardziej…” dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zajęcia zorganizowało Koło Pedagogów Kreatywnych pod opieką dr Agnieszki Roguskiej przy współpracy z Fundacją „Żółty Latawiec”. Prowadzącymi była Dorota Kowalczyk – neurologopeda, pedagog specjalny i tłumacz języka migowego oraz Magdalena Steciuk – oligofrenopedagog i terapeuta AAC.

To kolejna inicjatywa Koła w ramach „Konfrontacji teorii z praktyką”. Studenci mogli wejść w role dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), w szczególności  w odniesieniu do sfery komunikacji. Mogli zmierzyć się z ograniczonym repertuarem zachowań, brakiem wyobraźni, dosłownym odbieraniem słów, brakiem lub opóźnioną reakcją na własne imię, trudnościami w dostosowaniu się do nowych sytuacji, napadami furii. Wyjaśniono różnice między komunikacją alternatywną i wspomagającą. Uczestnicy warsztatów poznali gesty i symbole graficzne jako formy wspomagające słowne porozumiewanie się razem z mową, czyli makaton, następnie daktylografię jako formę porozumiewania się za pomocą alfabetu palcowego i system symboli Blissa. Obejrzeli pracę specjalistów z dziećmi z ASD, prowadzoną różnymi metodami przy wykorzystaniu wielu narzędzi.

Fotogaleria