Studenci

Anoda


Miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swe wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych, zapraszamy na wieczory filmowe w Uczelnianym Ośrodku Kultury, w każdą środę o godz. 18.00, ul. 3 Maja 49, sala nr 2.

https://www.facebook.com/uczelnianyosrodekkultury/