Studenci

wystawa studentow luty 01
Rysunek postaci ludzkiej jest podstawą kształcenia artystycznego od czasów Leonarda da Vinci. Studia anatomii człowieka pozwalają rozwijać wszechstronne umiejętności obserwacji natury, wyobraźnię przestrzenną, kompozycję obrazu, wrażliwość na walor i światłocień oraz techniki rysunkowe. Nauka dyscypliny tworzenia nie wyklucza indywidualnej ekspresji, staje się fundamentem przyszłej swobody artystycznego wypowiadania się. Takie założenia w czternastu ćwiczeniach realizowali studenci trzeciego semestru edukacji artystycznej.

Mikołaj Bieluga

 

Jako studenci drugiego roku kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, chcielibyśmy zaprezentować nasze prace z zajęć rysunku. W III semestrze rysowaliśmy postać ludzką - modela z natury. Wpierw poznawaliśmy zasady teoretyczne, by potem przejść do praktyki. I tak oto, podjęliśmy się takich tematów, jak na przykład  kontrapost, postać siedząca, postać leżąca, czy chociażby mieliśmy za zadanie narysować kilka szkiców postaci na jednej kartce, co w efekcie końcowym tworzyło niezwykłą i unikatową historię.  Ważna jest również różnorodność technik. Mogliśmy posługiwać się węglem, ołówkiem, czy temperą. Ta swoboda ułatwiła nam wyrazić się twórczo. Dla niektórych zajęcia z modelem były czymś nowym, więc nie było łatwo, zwłaszcza na początku. Lecz , gdy brakowało wiary w siebie, dzięki wytrwałości  efekt końcowy wychodził całkiem niezły.  Wystarczyło tylko dużo ćwiczyć, mieć chęci, a przede wszystkim – uzbroić się w cierpliwość. Bo często coś nie wychodziło, ale dzięki pracy i systematycznym ćwiczeniom – było warto. Szczególnie dla tej różnorodności, którą widać w prezentowanych pracach. Bo każdy z nas jest inny i równie oryginalny, dlatego cieszymy się, że mamy możliwość rozwijania się zgodnie z naszymi predyspozycjami i zainteresowaniami.

                                                                                                         Katarzyna Fusiarz
Studentka drugiego roku Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych

Fotogaleria