Studenci

W budynku Wydziału Nauk Humanistycznych zaprezentowane są dwie wystawy autorstwa studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

I wystawa prezentuje prace studentów powstałe podczas zajęć rysunku pod kierunkiem
dr. hab. Mikołaja Bielugi, prof. uczelni, w roku 2022/2023 .

Prace zostały wykonane przy pomocy węgla prasowanego, ołówka, kredki, tuszu i farby lawowanej. Studenci pierwszy raz mieli do czynienia z rysowaniem modela ‘‘na żywo’’.
Z pomocą przyszła im podstawowa wiedza z anatomii zdobyta na zajęciach, w wyniku której powstały liczne szkice przedstawiające ludzkie ciało w różnych pozycjach.
Wszystkie prace powstały w formacie B1 na szarym i białym papierze.
W swoich pracach studenci stosowali również walor, który pozwolił im nadać głębi rysowanym postaciom.
W każdej z prac widać indywidualny styl rysowania. Przejawia się to odmiennym sposobem cieniowania, szrafowania i sposobie przedstawienia modela z różnej perspektywy.

II wystawa pn. „Akt trzeci” prezentuje prace studentów powstałe podczas zajęć malarstwa pod kierunkiem dr hab. Mikołaja Bielugi, prof. uczelni, w roku akademickim 2022/2023.

Prace zostały wykonane w technice malarskiej z wykorzystaniem farb akrylowych lub tempery. Studenci dysponowali barwami podstawowymi z bielą i czernią. Głównym założeniem było przedstawienie modela, ukazaniu jego charakteru, czasem w żartobliwy sposób
z wykorzystywaniem przebrań i urozmaiconej inscenizacji.

Wszystkie prace powstały na formacie B2 na białym lub kolorowym brystolu.

Wystawy można obejrzeć do końca lutego br.