Uniwersytet

JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina i dr hab. Malina Kaszuba prof. uczelni, dziekan Wydziału Nauk Społecznych wzięli udział w centralnych uroczystościach obchodów 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Siedleckie uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 mszą świętą w intencji ojczyzny, którą celebrował JE Biskup Siedlecki ks. dr Kazimierz Gurda. Po mszy odbył się przemarsz z Kościoła Katedralnego z udziałem Orkiestry Wojskowej w Siedlcach na Skwer gen. Tadeusza Kościuszki.

W programie obchodów znalazł się wspólny taniec „Czas Poloneza!” ZPiT ZS „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz z mieszkańcami Siedlec.

Władze Uniwersytetu złożyły  w imieniu społeczności akademickiej wieniec pod pomnikiem gen. Tadeusza Kościuszki.