Uniwersytet

2 grudnia 2023 r., w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach odbył się 46. Ogólnopolski finał Konkursu Literackiego LIMESU. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania wszystkich gości przez Panią Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Siedlcach, dr hab. Beatę Walęciuk-Dejnekę, prof. uczelni.

W tym roku, jury konkursu w składzie: Sylwia Flis (przewodnicząca), Jolanta Szymczyk, Roman Bobryk, Tadeusz Goc  i Sławomir Sobieraj, postanowiło nie przyznawać w tym roku I Nagrody w kategorii „Poezja”. W związku z tym przyznano:
II Nagrodę – p. Henrykowi Liszkiewiczowi z Piły (godło abc)
III Nagrodę – p. Magdalenie Dryl z Sanoka (godło Wiecznie młoda)
III Nagrodę – p. Marcinowi Wróblewskiemu z Drzewiec-Kolonii (godło Sparrovsky).
W tej kategorii przyznano dwa wyróżnienia. Otrzymali je p. Anna Maria Kiziniewicz z Węgrowa (godło Akacja) i p. Sławomir Kordaczuk z Siedlec (godło Okno).

W kategorii „Proza” przyznano:
I Nagrodę – p. Szymonowi Michnie z Krosna (godło Kicior) za opowiadanie "Edziu",
II Nagrodę – p. Mai Karwowskiej ze Skórca (godło Hodia Shirley Neboh) za opowiadanie "Pozwól światu umrzeć",
III Nagrodę – p. Agnieszce Oknińskiej z Berlina (godło Fiołek) za opowiadanie "Żebraczka".

Jury zdecydowało również o przyznaniu wyróżnienia w tej kategorii p, Wiesławie Kwiek z Sokołowa Podlaskiego (godło Wiśnia) za opowiadanie "Grudzień 1981".
Po raz kolejny przyznano również odrębną nagrodę w kategorii „Student”. Otrzymał ją p. Maciej Henryk Modzelewski z Warszawy za zestaw pięciu wierszy.
Nie przyznano  nagrody za wiersz o Siedlcach.

Gratulujemy wszystkim laureatom! 

W części artystycznej wieczoru wystąpili:  Kinga Orłowska-Kozioł - taniec, Tatsiana Khmialnitskaya & Thorin Danielsen - śpiew i fortepian, Tadeusz Goc - gitara oraz Sebastian Baran -  recytacja wierszy.