Uniwersytet

Jak co roku wydawnictwo Elsevier opublikowało listę najlepszych naukowców na świecie pod względem cytowalności ich publikacji w literaturze naukowej.

 

Przygotowywane są dwa zestawienia. Pierwsze z nich obejmuje publikacje danego naukowca w trakcie całej jego kariery zawodowej, drugie natomiast dotyczy tylko prac opublikowanych w danym roku.


Wśród najbardziej wpływowych naukowców na świecie pod względem cytowań w roku 2022 znalazła się Pani prof. dr hab. Barbara Kot.
Pani Profesor powtórzyła sukces z ubiegłego roku kiedy to była umieszczona na tej liście ze względu na cytowania jej prac w roku 2021.


Lista rankingowa uwzględnia 2% najlepszych naukowców
, których dorobek naukowy uzyskał największy współczynnik cytowalności, mierzony za pomocą opracowanego algorytmu, który opierał się na takich kryteriach, jak: Indeks Hirscha, Impact Factor, liczba cytowań, miejsce na liście autorów.


Pani Prof. Kot zajmuje się badaniem cech wirulencji bakterii chorobotwórczych dla ludzi
i zwierząt (rodzaj Staphylococcus, uropatogenne Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Klebsiella pneumoniae) oraz mechanizmami lekooporności występującymi u tych patogenów. Ważną częścią pracy naukowej prof. Kot jest również badanie mechanizmów antybakteryjnego działania substancji naturalnych, w tym fitozwiązków, wobec wielolekoopornych szczepów Staphylococcus aureus.


Serdecznie gratulujemy Pani Profesor sukcesu!


Pełna lista wyróżnionych naukowców znajduje się na stronie:  

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6