Uniwersytet

tytulowe
Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach, reprezentowany przez  Rektor, profesor Uczelni Tamarę Zacharuk, został sygnatariuszem Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Pomysłodawcą i inicjatorem powstania Deklaracji jest Urząd Transportu Kolejowego na czele z Prezesem dr inż. Ignacym Górą. Uwzględniając obecne uwarunkowania epidemiologiczne podpisanie dokumentu odbyło się w sposób zdalny, w trakcie połączenia wideokonferencyjnego.

   Sygnowanie Deklaracji przez UPH zainicjowało Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego, przy wsparciu Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Marka Ciska, prof. Uczelni oraz Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie dr hab. Mariusza Kubiaka, profesora Uczelni. Dokument jest wyrazem poparcia dla troski o bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, poprzez zwrócenie uwagi nie tylko na techniczne aspekty bezpieczeństwa ale także na kwestie organizacyjne i przede wszystkim na kluczową rolę człowieka wraz z jego kulturą bezpieczeństwa. Deklaracja akcentuje, iż bazujący na kulturze bezpieczeństwa system zarządzania bezpieczeństwem jest niezbędny we wszystkich organizacjach kolejowych w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. Istotnym aspektem podpisanego aktu jest także dążenie do współpracy instytucji publicznych, jednostek naukowych, także mediów branżowych jak i innych podmiotów, w zakresie wdrażania kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa. Ważną płaszczyzną wspólnych działań będzie wymiana doświadczeń oraz prowadzenie badań naukowych, a także opracowywanie materiałów doradczych służących  pomocą przy wdrażaniu kultury bezpieczeństwa przez organizacje w różnych sektorach kolejowych.


Foto: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/16064,Wirtualne-podpisanie-realni-sygnatariusze-Deklaracji-kultury-bezpieczenstwa.html