Uniwersytet

W dniach 7, 9 i 14 lutego 2024 r. na Wydziale Nauk Rolniczych Uniwersytetu w Siedlcach odbyły się szkolenia nt. Dobrych Praktyk Wodnych. Zostały one zorganizowane we współpracy z Instytutem ADN Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie. Szkolenia były współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”.

Szkolenie skierowane było do osób pracujących w sektorze rolniczym, rolników, domowników rolników, młodych rolników, właścicieli lasów, wnioskodawców lub beneficjentów operacji typu "Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników objętego PROW na lata 2014-2020”. Ze szkolenia skorzystali m.in. studenci Wydziału Nauk Rolniczych, uczniowie szkół partnerskich o profilu rolniczym oraz rolnicy.

Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia związane m.in. z retencjonowaniem wody na obszarach rolniczych i w gospodarstwie, melioracjami gruntów rolnych, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń i systemów melioracyjnych, spółkami wodnymi, optymalizacją nawadniania upraw rolnych, możliwością pozyskiwania środków finansowych na inwestycje wodne w rolnictwie oraz dobrymi praktykami rolniczymi w zakresie zarządzania wodą w gospodarstwie.

Koordynatorem szkoleń ze strony Uniwersytetu w Siedlcach była dr hab. Jolanta Franczuk, prof. uczelni.