Uniwersytet


Dr hab. Adam Bobryk, profesor z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu w Siedlcach, został powołany przez prezydenta Siedlec Andrzeja Sitnika na kolejną kadencję do Rady Programowej Miejskiej Biblioteki Publicznej. W jej skład weszły także dr Małgorzata Burta, Aneta Krajewska, Monika Polak i Marta Sosnowska. Podczas pierwszego posiedzenia dr hab. Adam Bobryk został też wybrany przewodniczącym. W Radzie Programowej MBP działa on od 2005 r. W latach 2005-2015 i ponownie od 2020 r. pełni funkcję przewodniczącego.


Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach obchodzi w tym roku jubileusz 105-lecia działalności. W swoich zasobach posiada 305 tys. jednostek inwentarzowych, z czego 281 tys. książek i 24 tys. zbiorów specjalnych. Oprócz Biblioteki Głównej funkcjonuje również 5 filii w różnych częściach miasta. Z zasobów korzysta ponad 11 tys. czytelników. Wśród nich osoby pracujące stanowią 46,3%, uczące się i studiujące 32,6%, emeryci, renciści i bezrobotni 21,1%. Średnia liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 381 pozycji. Wiele wskaźników pracy Biblioteki przewyższa średnią krajową. MBP prowadzi także galerię, gdzie prezentowane są wystawy malarstwa, fotografii, grafiki, pokonkursowych prac plastycznych dzieci i młodzieży. Dyrektorem Biblioteki jest od 2021 r. Ewelina Raczyńska.