Uniwersytet

Miło nam poinformować, że dr Monika Stachowiak-Kudła zdobyła grant w 26. edycji  programu OPUS Narodowego Centrum Nauki.   Na realizację projektu pt.„Historia ma znaczenie: czynniki wpływające na decyzje gmin w zakresie zaciągania kredytu i emisji obligacji” NCN przyznało Uniwersytetowi w Siedlcach  środki w wysokości 279 990 zł.

Monika Stachowiak-Kudła jest doktorem nauk prawnych i magistrem historii. Stopień naukowy został jej nadany w 2011 r. przez Radę Naukową Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała kierunek prawo na Uniwersytecie Pantheon-Sorbonne w Paryżu. Ukończyła również studia na Wydziale Humanistycznym Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunkach historia i administracja. Uzyskała dyplom pierwszego stopnia „français des affaires” wystawiony przez Izbę Handlowo - Przemysłową w Paryżu. Prowadziła kwerendę naukową w Archiwum Watykańskim i Bibliotece Watykańskiej. Była stypendystką Ambasady Francji w Warszawie. Jest członkiem European Association of Law & Economics. Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach, w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji dr Monika Stachowiak-Kudła pracuje od 2023 r.