Uniwersytet

17 stycznia 2023 r. odbył się XXVI Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, którego współorganizatorami byli Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, reprezentowany przez JM rektora prof. dr. hab. Mirosława Minkinę i prorektora ds. studiów prof. dr hab. Marka Gugałę, a także Miasto Siedlce, które reprezentowali Prezydent Miasta Andrzej Sitnik i wiceprezydent Robert Szczepanik. Ogólnopolski Dzień Judaizmu organizowany jest w Polsce od 1998 r. przez Komitet Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem. Wydarzenie rozpoczęto wspólną modlitwą, przy ul. Berka Joselewicza 4, w symbolicznym miejscu pamięci zagłady 17 000 siedleckich Żydów. W ramach obchodów na auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej odbyła się część konferencyjna, w której wzięli udział studenci Instytutu Historii UPH i uczniowie z siedleckich szkół średnich. Słowa powitania do uczestników skierował Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda. Prelekcje wygłosili ks. dr Paweł Rytel-Andrianik - Dyrektor Biura ds. Komunikacji Zagranicznej w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, wicedyrektor Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela pt. „Chasydzi w Siedlcach i Kocku”, dr Edward Kopówka – Dyrektor Muzeum Treblinka pt. „Zagłada Żydów w Treblince” i Tomasz Oleksy-Zborowski – Kierownik Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze pt. „Martyrologia Żydów – współczesne formy pielęgnowania pamięci”.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa judaików pochodzących z Muzeum Treblinka przekazało na wystawę pracę  dr. hab. Tomasza Nowaka prof. uczelni - kierownika Pracowni Sztuki UPH - „Modlący” olej płótno z 1986 .

W uroczystościach uczestniczyli JE Ja’akow Liwne Ambasador Państwa Izrael, Arcybiskup Grzegorz Ryś - Metropolita Łódzki, Biskup pomocniczy Diecezji Siedleckiej Grzegorz Suchodolski, Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk, naczelny rabin Polski - Michael Schudrich, gość specjalny izraelski rabin Boaz Pash, dyrektorzy siedleckich szkół, przedstawiciele służb mundurowych i społeczności akademickiej dr Rafał Dmowski – kierownik Archiwum, prof. Dorota Wereda z Instytutu Historii i dr Beata Gałek – rzeczniczka prasowa UPH.