Uniwersytet

W obchodach Dnia Nauki Polskiej 2024 r., z ogromnym uznaniem kierujemy nasze myśli do całego środowiska akademickiego i naukowego. Minister Nauki, w liście skierowanym do przedstawicieli świata nauki i szkolnictwa wyższego, wyraża podziw dla pasji, wiedzy i zdolności, które przyczyniają się do rozwoju nauki w Polsce. Minister podkreśla znaczenie dialogu, współpracy oraz innowacyjności, mając nadzieję na dalszy rozwój i wzmacnianie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.


 List Ministra Nauki