Uniwersytet

22-23 czerwca 2024 w Uniwersytecie w Siedlcach odbyły się kolejny raz egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 dla osób dorosłych. Sesję egzaminacyjną prowadził Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej.

Egzamin składał się z części pisemnej (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna i pisanie) oraz z części ustnej.

Do egzaminu zgłosiło się 38 cudzoziemców.

Egzamin jest nadzorowany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego - jednostkę Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Osoby, które pomyślnie zdadzą wszystkie części egzaminu otrzymają certyfikat państwowy na poziomie B1.

Już teraz zapraszamy na kolejną sesję egzaminacyjną, która w Uniwersytecie w Siedlcach odbędzie się w terminie 16-17 listopada 2024 r.