Uniwersytet

egzamin logo

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Uniwersytet w Siedlcach otrzymał uprawnienia do przeprowadzania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2, C1, C2 w grupie osób dorosłych. Decyzja została wydana po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku dr hab. Beaty Walęciuk-Dejneki - Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Kierownika Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej UwS przy wsparciu Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Oznacza to, że Uniwersytet w Siedlcach dołączył do elitarnego grona kilkudziesięciu instytucji w Polsce uprawnionych do przeprowadzania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego. To kolejny projekt związany z językiem polskim, realizowany przez Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej UwS.