Uniwersytet

Już po raz dziewiąty, z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy został zorganizowany projekt Startupy w Pałacu, którego głównym celem od 2016 roku było wspieranie innowacyjnych polskich firm w poszukiwaniu możliwości rozwoju, w tym ewentualnych inwestorów, partnerów biznesowych i nowych rynków zbytu.

W tegorocznej edycji Startupów w Pałacu uczestniczyła delegacja pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Nauk Rolniczych Uniwersytetu w Siedlcach.

Na to wyjątkowe wydarzenie zaproszeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę zostali:

- prof. dr hab. Marek Gugała – prorektor ds. studiów Uniwersytetu w Siedlcach,

- dr inż. Emilia Rzążewska – adiunkt na Wydziale Nauk Rolniczych UwS,

- mgr inż. Łukasz Domański – doktorant Szkoły Doktorskiej UwS w dyscyplinie naukowej rolnictwo i ogrodnictwo,

- inż. Piotr Krasnodębski oraz inż. Mateusz Olizaruk – studenci II roku studiów drugiego stopnia na kierunku rolnictwo.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji cyklu są innowacje technologiczne w sektorze rolno - spożywczym. Wydarzenie ma na celu ukazanie zmian zachodzących w polskim rolnictwie za sprawa innowacji oraz roli, jaka w tym procesie odgrywają startupy.
W spotkaniu biorą udział młodzi twórcy, startupy, doświadczone firmy wprowadzające od lat nowatorskie rozwiązania technologiczne oraz reprezentanci hubów startupowych i uczelni wyższych.

Prezydent RP Andrzej Duda gościł także laureatów 7. edycji projektu Startupy w Pałacu pn. Innowacje w rolnictwie.

Fotogaleria