Uniwersytet

30 czerwca 2023 r. odbyło się niezwykłe wydarzenie dla społeczności akademickiej i mieszkańców Siedlec. Uroczyście otwarto, po kilkunastomiesięcznym remoncie, klub studencki PeHa.

Na uroczystości zgromadzili się liczni goście, którzy swoją obecnością uświetnili ten wyjątkowe wydarzenie. Byli wśród nich, m.in. przedstawiciele lokalnych władz, społeczności akademickiej i środowiska artystycznego. Swoją obecnością zaszczycili: Dorota Dmowska-Paczuska – Sekretarz Gminy Siedlce, Tomasz Hapunowicz - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół UPH i Prezes Zarządu Mostostalu Siedlce, Artur Mydlak – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, Mariusz Woszczyński – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, Sławomir Kordaczuk – Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach, Izabela Kuniewicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach, dr Michał Szanduła – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Nasz Uniwersytet reprezentowali: JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina; dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą; dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni, dziekan Wydziału Nauk Społecznych wraz z prodziekanami: dr Anną Rak i dr Radosławem Korneciem; dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych; dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni, dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych; dr hab. Jacek Sosnowski, prof. uczelni, dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach; dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. uczelni, dyrektor Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa; dr hab. Tomasz Nowak, prof. uczelni, kierownik Pracownik Sztuki.

Uroczystego otwarcia dokonał JM Rektor UPH, prof. dr hab. Mirosław Minkina. Całkowity koszt remontu wyniósł ponad 3 000 000 zł, objął powierzchnię 600 m2, w tym zaplecze, foyer oraz salę główną o powierzchni 120 m2. JM Rektor podkreślił, że klub studencki będzie pełnił wieloraką funkcję, stając się ważną instytucją kulturalną, zarówno dla społeczności akademickiej, jak i dla mieszkańców regionu.

Podczas uroczystości covery polskich utworów zaprezentowała utalentowana studentka II roku filologii polskiej UPH – Natalia Parapura. Minirecital wykonał Tadeusz Goc – legenda siedleckiej kultury studenckiej i długoletni kierownik UOK, któremu towarzyszyła skrzypaczka i doktorantka Szkoły Doktorskiej UPH -  Alicja Szumowiecka. W dalszej części programu artystycznego na scenie wystąpił młody artysta Piotr Gozdek. Podczas uroczystości utwór do słów poety Eugeniusza Kasjanowicza i muzyki własnego autorstwa ,wykonał Tomasz Hapunowicz – absolwent UPH i laureat wielu festiwali piosenki studenckiej.

 

Fotogaleria: