Uniwersytet

 Kolejny etap realizacji porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy UPH a Diecezją Siedlecką. Spotkanie osb zaangazowanych w prace procesu beatyfikacyjnego Biskupa Ignacego Świrskiego

13 stycznia 2021 r. na prośbę ordynariusza siedleckiego bp. Kazimierza Gurdy w siedzibie Kurii Diecezjalnej Siedleckiej odbyło się spotkanie Diecezjalnej Komisji Historycznej ds. beatyfikacji Sługi Bożego bp. Ignacego Świrskiego. Członkami ww. Komisji z naszej Uczelni są: dr hab. Dorota Wereda, prof. uczelni z Instytutu Historii oraz dr Rafał Dmowski dyrektor Archiwum Uniwersytetu. Celem spotkania było omówienie dotychczasowego stanu badań i prac procesowych oraz ustalenia zadań na przyszłość.

Ustalono, że 24 marca 2022 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Opolu Nowym odbędzie się konferencja naukowa poświęcona Źródłom archiwalnym dotyczącym bp. Ignacego Świrskiego. W najbliższym czasie opublikowane zostaną też Listy Pasterskie biskupa Świrskiego w opracowaniu ks. Mariusza Świdra i Rafała Dmowskiego.

Wspólne badania naukowe przedstawicieli UPH i diecezji związane z procesem beatyfikacyjnym bp. Ignacego Świrskiego wynikają z realizacji porozumienia o współpracy we wspólnym prowadzeniu badań naukowych dotyczących dziejów Diecezji Siedleckiej oraz popularyzacji wiedzy historycznej zawartego pomiędzy UPH a Diecezją Siedlecką.

Spotkanie osób zaangażowanych w prace procesu beatyfikacyjnego Biskupa Ignacego Świrskiego (link do Podlasie24)