Uniwersytet

W dniach 1-2.12.2023 r. członkowie SKN Agrobioinżynierii wzięli udział w X Forum Młodych Naukowców „Nauki przyrodnicze i medyczne”. Konferencja odbyła się w formie hybrydowej: 1 grudnia (on-line) i 2 grudnia 2023 r. (stacjonarnie) na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Towarzyszyły jej wydarzenia on-line promujące wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych i medycznych. Organizatorem było Stowarzyszenie Młodych Naukowców, a współorganizatorami: SKN Turystyczno-Krajoznawcze (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) i SKN Laboratoryjnej Genetyki Medycznej (Uniwersytet Medyczny w Lublinie).

Podczas Konferencji studenci, doktoranci i młodzi naukowcy przedstawili 47 referatów oraz zaprezentowali 36 posterów, w czterech blokach tematycznych – nauki przyrodnicze, rolnicze, medyczne i psychologiczne. Uczestnicy reprezentowali 26 instytucji naukowych z Polski.

Komitet Naukowy docenił poziom zaprezentowanych referatów, przygotowanych posterów oraz dyskusji i postanowił uhonorować nagrodami i wyróżnieniami wystąpienia. Wśród nagrodzonych w kategorii posterów znalazła się Patrycja Zdanowska za poster „Potrzeby i oczekiwania młodych rolników w zakresie informacji rynkowej”, a wśród wyróżnionych znalazły się wystąpienia Mateusza Olizaruka za referat „Procesy transportowe w gospodarstwie rolnym” oraz za referat przedstawiony wraz Małgorzatą Kamińską z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. „Precyzja w rolnictwie jako czynnik doskonalący produkcję”.

Studentom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności naukowej.

X Forum 01 Lublin